Studnia głębinowaStudnie głębinowe – Małopolska, Podhale

Specjalizujemy się w budowie studni głębinowych na terenie Małopolski i Podhala. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, zapewniamy skuteczne i niezawodne rozwiązania dla dostępu do wody pitnej i użytkowej. Nasze studnie głębinowe są solidnie zbudowane oraz spełniają wszystkie wymogi techniczne i bezpieczeństwa. Korzystanie z własnej studni głębinowej pozwala na oszczędność na rachunkach za wodę oraz zapewnia niezależność od sieci wodociągowej. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie dla osób, które nie mają dostępu do kanalizacji komunalnej i chcą mieć pewność, że zawsze będą mieli dostęp do czystej wody.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej budowy studni głębinowej na terenie Małopolski lub Podhala, skontaktuj się z nami już dziś! Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewni Ci kompleksową obsługę i solidne wykonanie – od wykonania odwiertu studni, aż po jej zabezpieczenie.

 

Zleć nam budowę studni głębinowej na terenie Małopolski

Woda pitna i użytkowa jest fundamentalna dla naszego codziennego życia. Jednakże, wielu mieszkańców domów jednorodzinnych na terenie Małopolski i Podhala nie ma dostępu do kanalizacji komunalnej, co może stanowić poważną przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu. W takich sytuacjach studnie głębinowe stanowią doskonałe rozwiązanie, które oferujemy dla mieszkańców Nowego Sącza oraz pobliskich miejscowości.

Studnie głębinowe są popularną alternatywą dla korzystania z wody dostarczanej przez sieć wodociągową. Ich działanie bazuje na pobieraniu wody z głęboko zlokalizowanych warstw wodonośnych ziemi. Dzięki specjalnej konstrukcji, umożliwiają one pozyskiwanie wody niezależnie od sieci wodociągowej, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach za wodę.

 

Dlaczego warto zdecydować się na własną studnię głębinową?

Korzystanie z przydomowej studni głębinowej wiąże się z licznymi korzyściami. Przede wszystkim jej użytkownicy mają stały dostęp do czystej i bogatej w składniki mineralne wody. Nie podlega ona chlorowaniu – w przeciwieństwie do tej z wodociągów. Ponieważ jest bezzapachowa oraz charakteryzuje się właściwym smakiem, doskonale nadaje się do picia i wykorzystania w kuchni. Działanie systemu opiera się na niezawodnym mechanizmie, dzięki czemu ryzyko awarii jest znikome, co umożliwia bezpieczne zaopatrywanie się w wodę bez konieczności wdrażania kosztownych prac naprawczych. Studnia głębinowa to również inwestycja, która generuje zyski.

Coraz więcej właścicieli działek decyduje się na przydomowe ujęcie wody nie z braku możliwości przyłącza, lecz właśnie ze względów oszczędnościowych. Budowa studni to jednorazowy koszt. Natomiast użytkowanie wody będzie Cię kosztować zaledwie około 20 gr za 1 m3.

Tymczasem korzystanie z wodociągów obciąża wydatkami związanymi z:

  • przyłączeniem wody do budynku,
  • koniecznością uzyskania zgody od sąsiadów na przekopanie rurociągu przez ich posesję,
  • comiesięcznymi kosztami w granicach 5–8 zł za 1 m3,
  • opłatami za ścieki.

Wybudowanie studni głębinowej to zatem doskonała alternatywa, a ponadto inwestycja na wiele lat. Jej koszty zwrócą się tym szybciej, im więcej wody będziesz zużywać.

Etapy powstawania studni głębinowej

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o posiadaniu własnej studni głębinowej, warto zapoznać się z dokładnym przebiegiem procesu jej budowy.

 

Wybór właściwej lokalizacji

 

1. Wybór właściwej lokalizacji

Każdą realizację zlecenia zaczynamy od sprawdzenia terenu na mapach hydrogeologicznych pod kątem występowania wód głębinowych. Następnie wyznaczamy najwłaściwsze miejsce do wykonania wiercenia, aby wybudowana studnia nie stanowiła przeszkody w użytkowaniu działki i planowaniu kolejnych inwestycji.

 

2. Wykonanie odwiertu studni

Po wykonaniu otworu, umieszczamy w nim rury osłonowe, chroniące go od piasku, gliny, żwiru i innych zanieczyszczeń oraz zapobiegające mieszaniu się wód podskórnych z głębinowymi. Następnie wiercimy na boso, aż do przewiercenia warstwy wodonośnej.

Warto zauważyć, że dysponujemy wiertnicą na gumowych gąsienicach. Jej użycie pozwala na zredukowanie stopnia zniszczeń terenu podczas wjazdu na teren posesji. Zabudowa kompresora na ciężarówce o napędzie 4×4 umożliwia na dojazd sprężarką nawet w najtrudniejsze warunki. Dzięki ponad 100 metrowemu wężowi powietrznemu, ciężarówka z kompresorem może stać w odległości do 100m od miejsca wiercenia – co zapobiega dewastacji działki.

 

Wykonanie odwiertu studni

 

Zabudowa kolumny eksploatacyjnej rurami studziennymi PVC

 

3. Zabudowa kolumny eksploatacyjnej rurami studziennymi PVC

Do otworu zapuszczamy rurę podfiltrową i perforowane filtry studzienne o odpowiedniej wielkości szczelinek. Kolejnym krokiem jest wbudowanie rur nadfiltrowych.

W FHU Daniel używamy jedynie skręcanych rur posiadających odpowiednie atesty szczelności, żywieniowe i wytrzymałościowe.

 

4. Zażwirowanie otworu oraz uszczelnienie studni

Na tym etapie następuje wypełnienie żwirem filtracyjnym przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurami studziennymi a otworem.

Żwirowanie studni wierconej głębinowej jest bardzo ważne (nieodpowiednio wykonane może doprowadzić do jej zniszczenia), dlatego przeprowadzamy tę czynność powoli i z dokładnością. Korek uszczelniający należy wykonać na odpowiedniej głębokości, tak aby odciąć wody podskórne oraz wszelkie zanieczyszczania występujące w wodach gruntowych.

 

Zażwirowanie otworu oraz uszczelnienie studni

 

Pompowanie oczyszczające oraz pomiar parametrów studni

 

5. Pompowanie oczyszczające oraz pomiar parametrów studni

Po zapuszczeniu pompy głębinowej roboczej do otworu studziennego, następuje etap pompowania oczyszczającego wodę ze studni. Studnia oczyszczana jest dopóty, dopóki woda nie będzie czysta. Następnie przeprowadzane jest pompowanie pomiarowe i określana jest wydajność studni. Na montowane przez nas pompy głębinowe udzielamy wieloletniej gwarancji oraz zapewniamy profesjonalny serwis.

 

6. Wykonanie przyłącza wodnego do budynku

Kolejny krok to wykonanie obudowy i podłączenie wody do budynku. Wszystkie potrzebne materiały są dostarczane przez naszych pracowników. Obudowy wykonujemy z betonowych kręgów o średnicy 80 cm. Pozwala to na wygodne dostanie się do rury studziennej i przeprowadzenie wszelkich prac instalatorskich. Dzięki kręgom i włazowi nie trzeba rozkopywać terenu wokół obudowy w celu wyjęcia pompy czy też przeprowadzenia rewizji studni, tak jak w przypadku stosowania plastikowych studzienek. Na rury studzienne zakładamy szczelną głowicę, zamykająca studnię i chroniąca ją przed dostaniem się do środka niepotrzebnych zanieczyszczeń. Następnie doprowadzamy do kotłowni rurę wodną i rury na kabel elektryczny. Zbiornik przeponowy jest montowany w kotłowni i podłączany do istniejącej instalacji w budynku.

 

Wykonanie przyłącza wodnego do budynku

 

Instalacja zakończona!

Wszystkie roboty ziemne i instalatorskie wykonujemy starannie i dokładnie, przy wykorzystaniu najwyższej jakości sprzętu. Oprócz głowic stosujemy również złącza szwedzkie umożliwiające podpięcie studni w terenie, gdzie wody podskórne i opadowe występują powyżej strefy przemarzania. Ich wykorzystanie zapewnia bezpieczne podłączenie wody i zapobiega przedostaniu się do studni wód opadowych. Zapewniamy fachowy montaż, przygotowanie terenu oraz profesjonalny nadzór nad każdym etapem zlecenia. Przed opuszczeniem działki porządkujemy ją, abyś mógł bez przeszkód korzystać z wybudowanej studni głębinowej. W celu omówienia szczegółów współpracy i zarezerwowania dogodnego terminu prac montażowych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

Studnia głębinowa jako dodatkowy punkt poboru wody

Większość działek, na których stoją prywatne domy, posiada dostęp wody z wodociągów. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, właściciele posesji korzystają z alternatywnej metody – studni głębinowej. Jest ona jednak nie tylko zastępnikiem, lecz także doskonałym uzupełnieniem zwyczajowego poboru wodny. Sprawdza się ona szczególnie jako rezerwa w przypadku awarii sieci. Wodę gruntową można wykorzystać do podlewania sadu, ogrodu czy trawnika. Jej użytkowanie generuje spore oszczędności, a co więcej przyczynia się do ochrony środowiska poprzez pielęgnowanie zieleni wokół domu bez użycia chlorowanej wody.

 

Pozwolenie na budowę studni głębinowej

W świetle obowiązujących przepisów osoba, która zdecyduje się na budowę studni głębinowej nie głębszej niż 30 m o poborze wody nieprzekraczającym 5m3/dobę, nie musi uzyskać pozwolenia na budowę, co wiąże się z dużym usprawnieniem prac montażowych. Każdy właściciel działki ma prawo do korzystania ze zlokalizowanych w jej obrębie wód gruntowych. Planowaną budowę należy jedynie zgłosić w starostwie powiatowym. Niekiedy konieczne może być dostarczenie projektu studni głębinowej. Jeżeli po upływie 30 dni nie zapadnie decyzja odmowna, można rozpocząć prace budowlane.

W przypadku, gdy studnia ma przekraczać podane powyżej wartości, właściciel działki jest zobowiązany do skompletowania pełnej dokumentacji, która składa się z: projektu robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej oraz pozwolenia wodnoprawnego.

 

Materiały używane do budowy studni głębinowych

Podobnie, jak w przypadku odwiertów pod piezometry do budowy studni głębinowych używamy najwyższej jakości narzędzi i materiałów z aktualnymi atestami i badaniami technicznymi. Dzięki temu mechanizm działa niezawodnie, a pobieranie wody przebiega sprawnie i bezawaryjnie.

 

Rury studzienne i filtry

Pozyskujemy je od renomowanej na rynku firmy z wieloletnim doświadczeniem. Rury te posiadają odpowiednie atesty żywieniowe, wytrzymałościowe oraz szczelności. W przeciwieństwie do konkurencji używamy filtrów nacinanych nie ręcznie, lecz oryginalnie przez specjalną maszynę.

 

Żwir filiacyjny

Stosujemy go do obsypywania przestrzeni pomiędzy otworem a kolumną rur studziennych. Charakteryzuje się on odpowiednią wielkością, która umożliwia prawidłowe obsypanie studni.

 

Compactonit

Stosuje się go w celu uszczelnienia studni oraz odcięcia wód gruntowych i wód podskórnych, jak również wszelkich zanieczyszczeń od wody gruntowej. Compactonit należy stosować na odpowiedniej głębokości w celu odpowiedniego uszczelnienia studni głębinowej.

 

Obudowa przy użyciu kręgów betonowych oraz specjalnej głowicy

 

Obudowa przy użyciu kręgów betonowych oraz specjalnej głowicy.

Obudowa przy użyciu złącza szwedzkiego.

Obudowa przy użyciu złącza szwedzkiego

 

Obudowa przy użyciu plastikowej studzienki.

Obudowa przy użyciu plastikowej studzienki

 

Przykładowa realizacja.

Butla w kotłowni

 

Druga przykładowa realizacja.

Butla w kotłowni 02

 

Serwis studni głębinowych w Małopolsce

Potrzebujesz rzetelnego i profesjonalnego serwisu studni głębinowych w Małopolsce? Skorzystaj z naszego doświadczenia w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu studni głębinowych również w Nowym Sączu.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych na terenie Małopolski, w tym Nowego Sącza. Przestrzegamy najwyższych standardów i zapewniamy solidną i trwałą konstrukcję. Studnie głębinowe są bardzo ważne dla zapewnienia dostępu do czystej i zdrowej wody. Dlatego nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów z przyjemnością pomoże Państwu w spełnieniu Państwa wymagań.

Zaufaj nam i skorzystaj z naszych usług studni głębinowych w Małopolsce, w tym w Nowym Sączu. Gwarantujemy profesjonalne podejście i terminowe wykonanie prac. Naszym priorytetem jest zapewnienie dostępu do czystej, zdrowej wody. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły projektu i otrzymać wycenę. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów odnośnie studni głębinowych w Małopolsce, w tym w Nowym Sączu. Zapraszamy!

 

Kto powinien zdecydować się na budowę studni głębinowej?

Jeżeli zależy Ci na ograniczeniu kosztów rachunków lub poboru wody niezależnie od kanalizacji komunalnej, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Zajmujemy się budową studni głębinowych na terenie Małopolski, Podhala i Śląska. Usługę tę polecamy przede wszystkim właścicielom domów jedno lub wielorodzinnych, którzy nie mają możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej. To także doskonała opcja dla użytkowników działek rekreacyjnych. Woda pobrana ze studni idealnie nadaje się do podlewania roślin czy upraw warzywnych i owocowych. Ze względu na niskie koszty eksploatacji studnia głębinowa idealnie sprawdzi się na dużych gospodarstwach rolnych, które zużywają bardzo duże ilości wody, co mogłoby by generować wysokie koszty w przypadku korzystania jedynie z sieci wodociągowej. W zależności od Twoich potrzeb, studia może być zarówno jednym, jak i dodatkowym punktem poboru wody.


Odwierty studni