Studnia głębinowa 06

Studnie głębinowe – wady i zalety

Posiadanie własnego domu czy prowadzenie działalności różnego typu motywuje do tego, aby uniezależnić się od komercyjnych dostawców wody, energii. Popularnością cieszą się zatem alternatywne źródła energii, ale też wzrasta zainteresowanie studniami głębinowymi. Zanim podejmiemy decyzję o założeniu własnego ujęcia wody, warto poznać wady i zalety takiego rozwiązania.

 

O czym trzeba wiedzieć przed zbudowaniem studni głębinowej?

Przeciętne gospodarstwo domowe, ale też działalność komercyjna wykazują ogromne zapotrzebowanie na wodę, zarówno do celów spożywczych jak i gospodarczych. Studnia głębinowa pozwala na korzystanie z wód podziemnych, których złoża znajdują się w obrębie terenu, którego jesteśmy właścicielami. To sprawia, że rozważamy możliwość wybudowania własnej studni głębinowej. Wówczas zależy nam, by zdobyć pełną wiedzę o czekających nas zagrożeniach, ale też korzyściach wynikających z poczynionej inwestycji.

 

Główne utrudnienia związane z założeniem studni głębinowej to:

  • Dopełnienie urzędowych formalności dotyczących wykonywanego odwiertu oraz specyfikacji samej studni.
  • Koszt inwestycji — wymaga przygotowania i zabezpieczenia nakładów finansowych na przeprowadzenie odwiertu oraz zainstalowanie pompy.
  • Konieczność wybudowania szamba – jeśli inwestycja nie może być zintegrowana z siecią wodno-kanalizacyjną.
  • Możliwość nasycenie wody pierwiastkami manganu i żelaza.
  • Instalacja urządzeń uzdatniających wodę – obsługa i konserwacja zastosowanej aparatury.

 

Korzyści wynikające z posiadania studni głębinowej:

  • Uniezależnienie od dostaw wody – dla większości posiadaczy studni najważniejsza zaleta, bo gwarantująca poczucie autonomii, pozwalającej nie przejmować się przerwami w dostawie wody na skutek awarii czy z innych przyczyn.
  • Obniżenie kosztów korzystania z wody – koniec rachunków za zużyte metry sześcienne wody. Czerpanie wody wymaga jedynie nakładów na zasilanie pompy, tym samym poniesione początkowo wydatki na inwestycję zwracają się w ciągu najbliższych lat.
  • Dostęp do wody najlepszej jakości – woda pobierana ze studni głębinowej pochodzi z głębokich źródeł, które oddzielają od zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych nieprzepuszczalne warstwy podłoża. Jednocześnie woda ze studni wolna jest od dwutlenku chloru czy osadów zbieranych zwyczajowo przez wodę transportowaną w sieci wodociągów.
  • Niezawodność instalacji – gwarantująca zaopatrzenie w wodę dopasowane do naszych potrzeb.

 

Czy obowiązkowe formalności mogą zniechęcać do posiadania studni głębinowej?

Przed przystąpieniem do odwiertów należy zweryfikować plany hydrogeologiczne uwzględniające charakterystykę naszego terenu. Plan budowy studni zgłasza się do właściwego referatu urzędu powiatowego, pod który podlega nasza działka. W przypadku planowanego odwiertu głębszego niż 30 m potrzebne są pozwolenia wydawane przez administrację odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Po wykonaniu prac powinniśmy wystąpić o kartę rejestracyjną studni. Wydaje się ją po przedstawieniu dokumentacji inwestycji uwzględniającej takie wartości, jak: dopuszczalna wydajność, poziom zwierciadła statystycznego, depresje. Pamiętajmy, że w wędrówce wśród urzędów nigdy nie pozostaniemy osamotnieni, gdyż w naszym przedsięwzięciu będziemy od początku do końca wspierani przez profesjonalną firmę, której zlecimy prowadzenie odwiertów i założenie studni. Doświadczenie wybranego przedsiębiorstwa pozwoli zminimalizować wszelkie niedogodności. Korzyść wynikająca z posiadania własnego ujęcia wody gwarantującego nam niezależność i poczucie bezpieczeństwa przeważa wszelkie początkowe utrudnienia.