Mężczyzna liczy pieniądze

Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

Dostęp do bieżącej wody to podstawowy wymóg, jaki powinien spełniać każdy budynek mieszkalny. Nie zawsze jednak istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Alternatywnym rozwiązaniem jest wtedy budowa studni kręgowej, abisyńskiej lub głębinowej, przy czym ta ostatnia odznacza się największą wydajnością oraz najwyższą jakością pozyskiwanej wody. Studnie głębinowe to także bardzo ekonomiczne źródło wody użytkowej, które pozwala na niezależność jej użytkowników od spadków ciśnienia w sieci czy podwyżek za wodę.

 

Jak wygląda budowa studni głębinowej

Warto wiedzieć, że budowa studni głębinowej to proces podlegający przepisom prawa budowlanego, wodnego, a także geologicznego i górniczego. Z tego powodu, każda tego typu inwestycja powinna rozpoczynać się od wyboru odpowiedniego miejsca przeznaczonego do wiercenia. Następnie, we wskazanej lokalizacji wykonuje się odwiert, przy wykorzystaniu wiertnicy oraz dwóch rur: osłonowej i filtracyjnej.

Kolejnym krokiem jest zazwyczaj żwirowanie studni głębinowej, czyli wypełniania żwirem przestrzeni pomiędzy otworem a rurami studziennymi. Istotny jest także fakt, że głębokość, na którą zazwyczaj wykopuje się tego rodzaju studnie, nie prowokuje samoczynnego zasysania się wody do wnętrza studni. To sprawia, że konieczne jest także zapuszczenie odpowiedniej pompy głębinowej i przeprowadzenie pompowania oczyszczającego. Ostatni krok to podłączenie wody do danego budynku oraz obudowa studni.

 

Ile to kosztuje

Na całkowity koszt budowy studni głębinowej składa się między innymi: cena wykonania odwiertu, montażu rury, a także zakupu wybranej pompy głębinowej i czasem zbiornika hydroforowego. Jej wysokość zależeć będzie przede wszystkim od warunków geologicznych miejsca, w jakim będzie przeprowadzany odwiert. Koszty budowy studni głębinowej będą niższe, jeżeli warstwa wodonośna będzie płytka. Z kolei, w przypadku, gdy mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami gruntowymi, a pozyskiwana woda nie będzie nadawała się do picia, koszty wzrosną, ponieważ konieczny będzie zakup specjalnych filtrów do jej uzdatniania.

Zazwyczaj, ceny odwiertów studni głębinowych wahają się pomiędzy 150, a 300 złotymi za metr bieżący. Obejmują one zarówno kompleksową realizację odwiertu oraz wymaganego uzbrojenia, jak i transportu maszyn i niezbędnych materiałów budowlanych, w tym m.in.: rur, filtrów studziennych i obsypki żwirowej. W cenę odwiertu studni wlicza się także czasem usługa pompowania oczyszczającego i pomiarowego pozwalająca na określenie wydajności studni.