Dom pompa gruntowa

Dlaczego pompa gruntowa to rozwiązanie ekologiczne?

ompa gruntowa jest rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w przypadku tworzenia studni, a także pompy ciepła. Jej zadaniem jest dostarczanie wody z niższych głębokości, ku górze. Jej wykonaniem zajmują się specjalistyczne firmy, jak FHU Daniel, które dokonują kompleksowej usługi.

Jednym z ważniejszych kroków jest odpowiednie wymierzenie terenu oraz jego zbadanie. Jest to związane z tym, że w celu zamontowania pompy gruntowej firma musi wykonać odwiert. Dobrze, aby przy okazji nie doszło do naruszenia instalacji, lub aby prace nie zostały rozpoczęte w miejscu niewłaściwym. Odpowiednie przepisy regulują także odległości studni oraz pomp ciepła od granic działek. Jednak własny system grzewczy oraz źródło wody wraz z przydomową kanalizacją, pozwalają uniezależnić swoją posesję od rozwiązań miejskich. Pytanie, czy jest to możliwe technicznie do wykonania, oraz czy to się nam rzeczywiście opłaca. W przypadku działek, oddalonych znacznie od rozwiązań miejskich, własna studnia oraz pompa grzewcza to w zasadzie jedyna możliwość na zapewnienie komfortowych warunków w domu, nawet jeśli rozwiązanie jest droższe. Jednak poza ekonomicznym podejściem, warto przyjrzeć się pompie gruntowej od strony jej wypływu na środowisko.

 

Wpływ pompy na środowisko

Wiele osób chcących zdecydować się na wykorzystanie pompy gruntowej, pyta o koszta z nią związane, a także o jej wpływ na środowisko, wliczając wykonanie i dalsze jej funkcjonowanie. W przypadku wykonania rozwiązania głębinowego konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych, których najważniejszym elementem jest dokonanie odwiertu, pod przyszłą studnię lub pompę ciepła. I to w zasadzie jest jedyna ingerencja w środowisko naturalne, która kończy się wykonawstwem studni, mogącej służyć systemowi grzewczemu lub studni wody. Następnie, poniżej lustra wody, w odpowiednio przygotowany odwiert, wprowadzana jest do studni pompa. Nawet w przypadku awarii nie uwalnia ona żadnych zanieczyszczeń do gruntu. Pompa jest zasilana energią elektryczną. Prąd otrzymywany z elektrowni powstaje najczęściej z węgla, którego dwutlenek wędruje do atmosfery, co nie jest zbyt ekologiczne. O wiele bardziej „Eko” jest wykorzystanie jednego z odnawialnych źródeł energii – wiatrowej, wodnej lub słonecznej. Niezwykle popularnym rozwiązaniem stają się panele fotowoltaiczne, pozwalające na czerpanie energii ze słońca, a także przydomowe wiatraki, pozwalające uzyskać prąd z wiatru. Niezależnie jednak od przyjętego rozwiązania, w ten sposób wytworzona energia elektryczna jest czysta, ponieważ nie emituje szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. W ten więc sposób zasilana pompa gruntowa działa zupełnie ekologicznie, nie zatruwając środowiska, zarówno jeśli chodzi o wykorzystanie czystej energii jak i pompowanie wody bez szkody dla wód gruntowych i samych gruntów.