Studnia głębinowa 04

Czy budowa studni głębinowej wymaga zezwolenia?

Studnia głębinowa to nazwa określająca pionowe ujęcie wód podziemnych. Taką studnię można stworzyć, wykonując odpowiedni wykom lub odwiert, który musi sięgać do poziomu wodonośnego. Między powierzchnią gruntu, a warstwami wodonośnymi znajduje się sporo warstw nieprzepuszczalnych, które stanowią rodzaj filtra dla pobieranej wody, dzięki czemu woda z takiego ujęcia jest zdecydowanie czystsza niż w przypadku tej pobieranej np. ze studni kopanych. Dzięki własnej studni głębinowej możemy zaoszczędzić na rachunkach za wodę. Eksploatacja studni kosztuje niewiele w porównaniu z kosztem wody z wodociągów. Decydując się na budowę takiej studni, zyskujemy także niezależność od wodociągów, a więc nie musimy martwić się spadkiem ciśnienia w sieci czy chwilowym brakiem wody. No dobrze, skoro wiemy już, jakie korzyści wynikają z korzystania ze studni głębinowej, sprawdźmy, jakie są wymogi prawne dotyczące jej budowy!

 

Jakie zezwolenia są wymagane przy budowie studni głębinowej?

Na dzień dzisiejszy regulacje prawne w Polsce dotyczące budowy studni głębinowych do 30 m mówią, że nie trzeba na nie załatwiać żadnych zezwoleń, jeżeli ich eksploatacja będzie obejmować tylko zaspakajanie potrzeb prywatnego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że pobór wody nie może przekraczać 5 m3 na dobę.

Mimo iż wywiercenie takiej studni głębinowej nie wymaga uzyskania żadnej zgody, to już wyprowadzenie jej elementów ponad powierzchnię gruntu i obudowanie ich, wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Aby móc przeprowadzić te prace, trzeba najpierw zgłosić zamiar budowy w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. Nie zapominajmy, że do takiego zgłoszenia musimy dołączyć rysunki usytuowania studni na naszym terenie oraz oświadczenie o tym, że mamy prawo do dysponowania daną nieruchomością. Po zgłoszeniu zamiaru budowy czekamy 30 dni, jeżeli w tym czasie nie dostaniemy żadnego sprzeciwu, możemy prawomocnie rozpoczynać budowę.

Jeżeli zamierzamy wybudować studnię głębinową, której głębokość będzie przekraczać 30 m, musimy już uzyskać pozwolenie wodnoprawne, ponieważ jest to szczególne korzystanie z wód.

 

Gdzie można ulokować studnię głębinową?

Polskie przepisy dotyczące ochrony ujęć i źródeł wodnych dokładnie określają, jak powinna być ulokowana studnia głębinowa. Powinna się ona znajdować w oddaleniu przynajmniej 5m od granicy działki, 7,5 m od osi rowu przydrożnego, 15 m od budynków inwentarskich, 30 m od przewodów rozsączających kanalizacji indywidualnej, 70 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej i wybiegów dla zwierząt hodowlanych, które nie mają utwardzonego podłoża.